Skip to content

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Sounds of Mercyn Gospel Choir ry:n henkilötietojen käsittelyä kaikkien niiden tietojen osalta, joissa yhdistyksemme on rekisterinpitäjänä. Sounds of Mercy on sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Sounds of Mercy Gospel Choir ry
Y-tunnus: 3197225-9
Sähköposti: info@soundsofmercy.fi

Tietojen kerääminen

Keräämme verkkosivuillamme tietoja ainoastaan yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteydenottajat voivat olla esimerkiksi potentiaalisia asiakkaita, median edustajia, tai muita kuoron toiminnasta kiinnostuneita.

Asiakkaat

Asiakastietoihin kuuluvat asiakkaan tunnistamiseen, yhteydenpitoon ja toimeksiantoihin liittyvät tiedot. Minimissään tähän kuuluu nimi ja sähköpostiosoite. Muita yhteystietoja voivat olla puhelinnumero, osoite, tai muita asiakkaan Sounds of Mercylle toimittamia tietoja. 

Tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään keskustelun, verkkolomakkeen tai sähköpostin välityksellä. Tietoja voidaan tarvittaessa kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. 

Asiakkaan tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi. Perusteena on aina joko sopimus tai sopimuksen valmisteluun liittyvät toimet. 

Asiakastietoja säilytetään sopimussuhteen ajan ja kahden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjän käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä vaadita toisin.

Muut yhteydenotot

Yhteydenottajan lähettämiä tietoja ovat minimissään nimi ja sähköpostiosoite, sekä muut hänen lähettämänsä tiedot. Annettuja tietoja käytetään yhteydenpitoon ja mahdollisen yhteistyön toteuttamiseksi. Perusteena on yhteydenottajan suostumus.

Tietoja säilytetään yhteistyön ajan ja kahden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjän käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä vaadita toisin.

Verkkosivustolla kävijät

Verkkosivuillamme ei toistaiseksi ole käytössä evästeitä.

Oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus tutustua sinusta tallennettuihin henkilötietoihin, jotka ovat VIPUCommsin hallussa, ja saada niistä kopion. Esimerkiksi sähköpostiviestien luovuttaminen vaatii kuitenkin aina molempien viestinnän osapuolten suostumusta. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Mikäli vanha tieto on oleellinen esimerkiksi sopimukseen tai toimitukseen liittyen, lisäämme uuden tiedon tiedoksi muuttuneeseen tietoon.

Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tilanteessa jossa käsittelen tietoja esimerkiksi suoramarkkinointiin liittyen.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

En siirrä asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille. Sinulla on kuitenkin oikeus saada antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilman että se vaikuttaa ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos epäilet henkilötietoja käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Toivon kuitenkin, että olet ensin yhteydessä minuun, jotta voin pyrkiä vaikuttamaan mahdolliseen muutostarpeeseen heti. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 0295666700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Siirrot kolmansille osapuolille ja EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita. Tietoja ei siirretä myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä voidaan päivittää. Muutokset julkaistaan tällä sivulla.